Am. fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

En af ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­he­der sky­des i gang, når Den­ver Bron­cos mø­der Ca­ro­li­na Pant­hers i Su­per Bowl 50. Bron­cos med Man­ning i front le­ve­re­de over­ra­skel­sen, da de i AFC-fi­na­len slog New Eng­land Pa­tri­ots i en in­tens gy­ser, mens Ca­ro­li­na Pant­hers var fuld­sta­en­dig over­leg­ne i NFC-fi­na­len mod Arizo­na Car­di­nals. TV3+: 22.00

"Du har 30 da­ge til­ba­ge at le­ve i!" Det er den be­sked ro­deo­cow­boy­en og stof­mis­bru­ge­ren Ron Woodroof får, da han får kon­sta­te­ret AIDS i 1986. Men Ron be­gyn­der at le­de ef­ter en be­hand­ling af den liv­stru­en­de syg­dom. I Me­xi­co op­da­ger han en me­di­cin, som ik­ke er god­kendt af de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, men som han be­gyn­der at ta­ge. Me­di­ci­nen vir­ker, og han be­gyn­der at smug­le stof­fet ind i USA. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.