Erik og bør­ne­ne

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

De blev ta­get fra de­res mødre li­ge ef­ter føds­len og kørt til Skod­s­borg spa­ed­bør­ne­hjem . Her lå de – syv ba­by­er sam­men. De skul­le al­le bortadop­te­res. For­fat­te­ren Erik Val­eur var en af de ba­by­er. Han skrev ro­ma­nen "Det sy­ven­de barn" – en ska­eb­ne­forta­el­ling om syv spa­ed­børns rej­se fra spa­ed­bør­ne­hjem­met og ud til de­res nye fa­mi­li­er. DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.