Sø­ren Ry­ge

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV-GUIDE -

Det er den mest ut­ro­li­ge og an­der­le­des fa­mi­lie. Og den smuk­ke­ste. Far, mor og fi­re børn i al­de­ren seks, fi­re, to og et halvt år. Far og mor pas­ser den lil­le gård og er sam­men med bør­ne­ne al­tid. De har al­drig va­e­ret pas­set af an­dre, al­drig set TV el­ler en iPad, al­drig spist slik. Man skal se det for at tro det. At den slags fin­des i da­gens Dan­mark. DR1: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.