CO­CK­TAILS OG HØ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det er fan­ta­stisk her da­gen der­på. Det er en god for­nem­mel­se. Jeg er bå­de stolt og let­tet over, at nyhe­den er ude nu. Nu kan Ke­vin kon­cen­tre­re sig om job­bet og va­e­re åben om­kring det,« sag­de han til BT for der­ef­ter at sva­re på hans rol­le i Ke­vins co­me­ba­ck til For­mel 1:

»Jeg har haft en me­get lil­le rol­le. Det er Ke­vins fortje­ne­ste. Han har sim­pelt­hen knok­let så hårdt for at kom­me til­ba­ge i For­mel 1. Jeg har va­e­ret der for ham som far og så støt­tet på det grund­lag. Alt det pro­fes­sio­nel­le med kon­tak­ten til hol­de­ne, det er alt sam­men no­get, han har kla­ret selv. Og det gør det ba­re end­nu flot­te­re.«

»Jeg vid­ste, plad­sen var hjem­me, da Ke­vin for­tal­te mig det,« lød det med stort smil fra en stolt far. Yd­myg­hed og gåpå­mod Den dan­ske spe­edway­kø­rer Ni­cki Pe­der­sen var og­så blandt ga­ester­ne til gårs­da­gens awards­how. Han for­tal­te, at det er stort for Ke­vin at va­e­re til­ba­ge i For­mel 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.