JT HU­MØR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det er ka­em­pe stort for ham. Det må va­e­re et gen­nem­brud, og han har ka­em­pet utro­ligt hårdt for det. Man kan se, at han har holdt sig i form, så nu er der kom­met hul på bylden. Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, og det er godt for Dan­mark. Det er flot. Og jeg vil selv­føl­ge­lig føl­ge ham på si­de­linj­en,« sag­de Ni­cki Pe­der­sen.

»For at bli­ve me­ster kra­e­ver det hårdt ar­bej­de he­le vej­en igen­nem. Han har en god far, som han har la­ert me­get af. Og så er det vig­tigt med yd­myg­hed og gåpå­mod. Man skal ik­ke ba­re si­ge, man vil va­e­re ver­dens­me­ster,« lød det fra Ni­cki Pe­der­sen.

Jim­my Bøj­gaard og An­na David sty­re­de sla­gets gang ved det sto­re awards­how, hvor folk var strøm­met til fra he­le lan­det. Der blev ud­delt 10 pri­ser, og Jan Magnus­sen fik ha­e­der og ae­ren for at va­e­re Årets Ba­nesport­s­kø­rer.

Ke­vin Magnus­sen og ka­e­re­sten hyg­ge­de sig he­le af­te­nen, men i dag er det alt­så til­ba­ge til Eng­land og de sto­re for­be­re­del­ser til den kom­men­de For­mel 1-sa­e­son for Re­nault.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.