DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan va­e­re sva­ert nok at ram­me 13 rig­ti­ge. Men en kun­de hos Tipico tog den li­ge et par skridt vi­de­re ved i den­ne midt­u­ge at ram­me ik­ke fa­er­re end 30 kam­pe li­ge på.

Det er no­get af et sa­er­syn at ram­me en kupon med så man­ge kam­pe, og selv om det var lut­ter fa­vo­rit­sej­re, som kun­den hav­de spil­let på, så end­te det sam­le­de odds al­li­ge­vel med at va­e­re 8.503.

Desva­er­re hav­de ved­kom­men­de kun sat­set ni kro­ner på kupo­nen, men det gi­ver da al­li­ge­vel en ud­be­ta­ling på 78.059 kro­ner.

Det var en god blan­ding af kam­pe fra he­le ver­den, som spil­le­ren hav­de sat sam­men, hvor sejr til Ju­ven­tus var en af de ud­valg­te, mens det he­le slut­te­de med nat­te­lir i form af syv kam­pe fra Bra­si­li­en - men hel­ler ik­ke her svig­te­de fa­vo­rit­ter­ne, og den ut­ro­li­ge kupon var en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.