1 , 8 0

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Her­lev er fa­er­di­ge for den­ne sa­e­son, og der­for har stort set al­le of­fen­si­ve pro­fi­ler for­ladt hol­det. Det har kun­ne ses på ba­nen, hvor Her­lev blot har sco­ret to gan­ge i de se­ne­ste fem, som da og­så al­le er tabt med mindst to mål. For Rung­sted er si­tu­a­tio­nen mod­sat - med en sejr her spil­ler man sig ind i kam­pen om fjer­de­plad­sen, og ef­ter et par min­dre go­de kam­pe mod Oden­se, vi­ste man klas­sen med en sejr over Søn­derjy­ske. Hvis ik­ke Rung­sted går ud og un­der­vur­de­rer Her­lev, bør der ik­ke va­e­re den sto­re tvivl om, at de vin­der det­te op­gør re­la­tivt sik­kert.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.