Blå hel­te iføl­ge Hen­rik Pal­le:

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

1: Ag­nes Jensen i Ma­ta­dor, tje­ne­stepi­ge hos fa­mi­li­en Var­næs og se­ne­re selv­stæn­dig virk­som­hed­s­e­jer. Spil­let af Kir­sten Ole­sen. » Ag­nes Jensen kom­mer fra tran­ge kår, men ved at væ­re flit­tig og spar­som­me­lig som en an­den

2: 1: Sig­ne Lar­sen i Ar­vin­ger­ne, bortadop­te­ret dat­ter, der ar­ver går­den. Spil­let af Ma­rie Bach Han­sen. » Hel­tin­den ar­ver god­set og hen­des grund­læg­gen­de mål er at ska­be en be­drift, der kan lø­be rundt. Hun ren­ser ud i hip­pi­er­ne på går­den og går ik­ke op i vel­færds­sam­fun­det. «

Jo­akim von And, re­a­li­se­rer og ind­lø­ser hun den ka­pi­ta­li­sti­ske drøm. Hun er ui­de­o­lo­gisk og si­ger til sin mand, at hans skal drop­pe sit po­li­tik- pjat. He­le hen­des ka­rak­ter stræ­ber ef­ter bor­ger­lig­hed. «

Re­ne Boye- Lar­sen i ’ Taxa’, taxa­chauf­før og se­ne­re virk­som­hed­s­e­jer. Spil­let af An­ders W. Bert­hel­sen. » ’ Taxa’ hand­ler om små­bor­ger­ska­bets ek­si­stens. Chauf­før­en Re­ne er bor­ger­lig og over­ta­ger fa­mi­lie­be­drif­ten. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.