In­s­ta­gram- idol er plud­se­lig død

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ame­ri­kan­ske Ka­tie May er kendt for at ha­ve po­se­ret for man­de­bla­det ’ Play­boy’ og ’ Sports Il­lu­stra­ted’ samt for at væ­re en stjer­ne på de so­ci­a­le me­di­er. Tors­dag gik hun bort eft er en hjer­ne­blød­ning i en al­der af 34 år.

Man­dag blev den un­ge mo­del og mor ramt af hjer­ne­blød­nin­gen. Ka­tie May blev ind­lagt på et ho­spi­tal i Los An­ge­les, hvor hun bravt kæm­pe­de for sit liv. Men tab­te hun kam­pen. Det skri­ver TMZ om Ka­tie May, der er uhy­re po­pu­lær på In­s­ta­gram, hvor hun har tæt på svim­len­de to mil­li­o­ner føl­ge­re. De, som var hel­di­ge at ken­de Ka­tie May, var i sand­hed vel­sig­net af hen­des ut­ro­li­ge hjer­te og sjæl. Hun var en in­spira­tion og le­de­stjer­ne for så man­ge folk i den­ne ver­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.