8- 9

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ga­skam­re, kre­ma­to­ri­er: Fi­re en­he­der.

Ca­na­da- sek­tio­nen

Ho­spi­tal: Tu­sin­der af fan­ger blev ud­valgt af lej­r­læ­gen, Jo­sef Men­ge­le, til me­di­cin­ske eks­pe­ri­men­ter på veg­ne af den ty ske hær og me­di­ci­nal­fi rma­er.

Me­xi­co- sek­tio­nen: I slut­nin­gen af An­den Ver­denskrig blev der på­be­gyndt en ny sek­tiob, men kun 32 ud af 188 ba­rak­ker blev fær­dig­byg­get.

Om­rå­de for Son­der­kom­man­do­ens fan­ger, der skul­le fj er­ne guldtæn­der og hår fra de dø­de.

ter me Of­re­nes ejen­de­le blev sor­te­ret i pak­hu­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.