Aus­chwitz- Bir­ke­nau

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ele­va­tor Ho­spi­tal: For­søg med ste­ri­li­se­ring

Loft : Kre­ma­to­ri­um: Her blev de dræb­te fan­ger brændt Ga­skam­mer: Zyklon B blev sprøjtet ned i søj­ler af tråd­net i det der skul­le lig­ne bru­se­rum. Det tog 20 min­nut­ter in­den folk dø­de. Aske: Her blev fun­det aske fra men­ne­sker

Ho­ve­d­ind­gang

Jø­der fra Un­garn: På kun 10 uger i 1944 send­te na­zi­ster­ne 330.000 i ga­skam­re­ne. 105.000 an­dre blev ud­valgt til tvangs­ar­bej­de. 990.000 eu­ro­pæ­i­ske jø­der og ca. 83.000 pol­ske blev dræbt el­ler dø­de i Aus­chwitz kom­plek­set.

Mæn­de­nes lejr: Åb­ne­de i 1943.

Sin­ti og Ro­ma­lej­ren: 23.000 mænd, kvin­der og 19.000 børn blev gas­set ihjel. 0 40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.