Når avant­gar­de ik­ke er nok

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PRE­MI­E­RE tisk nød­brem­se fås først mod mer­pris i mel­lem­mo­del­len Zen, og vil man ha­ve ud­styr som he­ad up- dis­play, adap­tiv fart­pi­lot og me­re luksus, skal man op i top­mo­del­len Bo­se, der selv­føl­ge­lig er ud­sty­ret med et ly­dan­læg af­stemt af ame­ri­kan­ske Bo­se. Re­nault in­tro­du­ce­rer Me­ga­ne i Dan­mark i slut­nin­gen af april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.