Det si­ger at­le­ter­ne om Zi­ka- virus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er sik­ker på, der bli­ver ta­get hånd om éns hel­bred. Vi må se, hvor­dan tin­ge­ne ud­for­mer sig, men jeg er sik­ker på, at hel­bre­det kom­mer først, hvis der er no­get. Per­son­ligt har jeg ik­ke tænkt så me­get over det. Der kan ske me­get på et halvt år. Vi må hå­be, de har få­et sty r på det der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.