DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen blev tid­li­ge­re på ugen præ­sen­te­ret som ny kø­rer hos Re­naults hold i For­mel 1.

Det har få­et book­ma­ker­ne til at kom­me med en lind strøm af væd­de­mål på, hvor­dan det så går ham i For­mel 1, som vi skrev om i går - men Bet25 er nu på ba­nen med et lidt al­ter­na­tivt væd­de­mål.

Her får man så­le­des odds 1,40 på, at Re­nault i 2016 sæl­ger fl ere end de 12.151 bi­ler, som det blev til i det for­gang­ne år.

» Li­ge­som at Tom Kri­sten­sen har væ­ret en frem­ra­gen­de am­bas­sa­dør for Au­di op gen­nem 00er­ne, så bli­ver Ke­vin Magnus­sen det og­så for Re­nault, og sær­ligt hvis han be­gyn­der at få suc­ces de næ­ste år, så vil Re­nault selv­føl­ge­lig bli­ve nævnt i en mas­se sam­men­hæn­ge, og der­med bli­ver blåstemp­let, « vur­de­rer Bet25s od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.