1,68

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sun­der­land har godt nok ik­ke væ­ret go­de mod de sto­re hold, men man kan vel eft er­hån­den dis­ku­te­re, om Li­ver­pool hø­rer i den ka­te­go­ri. Sik­kert er det, at Li­ver­pool ik­ke er gla­de for selv at skul­le ska­be kam­pe­ne un­der Jür­gen Kl­opp, og man be­mær­ker da og­så, at Li­ver­pool ik­ke én ene­ste gang i sæ­so­nen har vun­det med to mål el­ler me­re på eget græs. Phi­lip­pe Cou­tin­ho er godt nok på vej til­ba­ge, men næp­pe til me­re end en bænk­plads, og uden ham i ful­de om­drej­nin­ger, ser Li­ver­pools off en­siv re­la­tivt or­di­nær ud. Gå eft er Sun­der­land hér.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an + 1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.