2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Sout­hamp­ton er så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De har godt nok rejst sig fl ot eft er en dår­lig pe­ri­o­de, men var me­get hel­di­ge med po­int se­ne­st mod Ar­se­nal, hvor kun stor­spil af Fra­ser For­ster holdt dem in­de i kam­pen. De mø­der her et West Ham- hold, der har væ­ret sær­de­les stær­ke i kam­pe mod hold, der ger­ne vil ha­ve bol­den. Fak­tisk har de blot tabt én kamp i den­ne sæ­son mod hold, der lig­ger i den bed­ste halv­del hvad an­går po­s­ses­sion, og de kan stil­le med sam­me hold som i de se­ne­ste kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.