2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det bør væ­re lagt op til en må­l­fat­tig topkamp at star­te da­gen på. Lei­ce­ster har spil­let me­get de­fen­sivt imod de øv­ri­ge top­hold, og vil gi­vet­vis og­så stil­le sig dybt i dag og spil­le på om­stil­lin­ger mod først og frem­mest Ja­mie Var­dy. Ud­over Ser­gio Agüero er der ik­ke man­ge af Man. Ci­ty s off en­si­ve spil­le­re, der ram­mer top­for­men net­op nu, og kan Lei­ce­ster få held til at luk­ke ham ned, kan det godt bli­ve en svær op­ga­ve for Ci­ty at få dir­ket gæ­ster­nes for­svar op, li­ge­som Ke­vin De Bruy­nes’ ska­de hel­ler ik­ke skal væ­re no­gen ulem­pe for spil­let. Fin pris på få mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.