KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 01- 08- 16- 17- 20- 21- 29 36- 44- 46- 48- 49- 50- 52 53- 55- 59- 64- 65- 70 DE HØ­JE­STE GEVINSTER 4.200, 4.000 og 2.100 Træk­nin­gen den 5. fe­bru­ar

Uden an­svar

PRÆMIEPROGNOSE Prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.