Prin­ses­sedrøm­me

BT - - INDHOLD -

Stort set al­le små pi­ger, drøm­mer om et liv som prin­ses­se. ( Se ba­re fa­stelavnska­ta­lo­get fra Fæt­ter BR, hvor årets te­ma for pi­ger­ne er – ’ Po­wer Prin­ses­ser’). I alt for sto­re sko og st­rut­skør­ter klaprer drøm­me­ne af­sted, men for de fær­re­ste går den i op­fyl­del­se. Om Ma­rie Ca­val­li­er som lil­le pi­ge i Pa­ris drøm­te om ty l, kjo­ler og di­a­de­mer, dét ved kun hun. Men fak­tum er, at hun blev prin­ses­se af Dan­mark. Det er ti år si­den, vi før­ste gang blev præ­sen­te­ret for frk. Ca­val­li­er. Den­gang fan­ge­de pres­sen en ge­nert kvin­de i Ge­ne­ve. Det var ik­ke uden skrub­ler og til­løb, at hun trå­d­te op på silet­ter­ne og ka­ste­de sig ud i et af de mest off ent­li­ge em­be­der, man over­ho­ve­det kan be­sid­de. Men hun er vok­set med op­ga­ven. In­gen kan læn­ge­re væ­re i tvivl om, at stil­le­ter­ne pas­ser. Prin­ses­se Ma­rie er ble­vet en selvsik­ker prin­ses­se, mor og bonus­mor til fi re og pro­tek­tor med in­ter­es­se for børn med sær­li­ge ud­for­drin­ger. I dag fyl­der hun 40 år. BT We­e­kend si­ger til­lyk­ke til prin­ses­sen, der gjor­de drøm­men til vir­ke­lig­hed og ik­ke kun vandt prin­sens hjer­te – men og­så dan­sker­nes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.