Til stre­gen

BT - - KORT NYT -

Er du gå­et kold i klas­sisk khol og re­tro- in­spi­re­re­de ca­tey­es? Så kast blik­ket på et par dug­fri­ske looks fra Cha­nels og Gi­o­r­gio Ar­ma­ni Privés 2016 shows, som løb af stab­len i Pa­ris i sid­ste uge. Cha­nels ma­keup- ar­tist, Tom Pe­cheux, hav­de ka­na­li­se­ret Cle­o­pa­tra og skabt et raf­fi ne­ret dob­belt ey­e­li­n­er­look. Ma­keup- ar­ti­sten Lin­da Can­tel­lo stod ved ro­ret i Gi­o­r­gio Ar­ma­ni Privés smin­ke­rum og hav­de og­så blik for den dob­bel­te ey­e­li­ner ( på øjen­låg og vip­pe­kant). Brug en vand­fast bly­ant el­ler ey­e­li­ner for et hold­bart re­sul­tat. Fo­to: Cha­nel og Gi­o­r­gio Ar­ma­ni Privé 2016 ’ Ma­e­stro’ fl yden­de ey­e­li­ner fra Gi­o­r­gio Ar­ma­ni 235 kr. Ma­ga­sin. dk

Katja Maria Sa­lo­mon­sen | kmn@ bt. dk 24/ 7 Vel­vet Gli­de- On’ øjen­bly­ant fra Ur­ban Decay 140 kr. Ma­ga­sin. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.