Nog­le gan­ge har

BT - - KENDER DU DET? -

man ba­re brug for at for­svin­de ind i sig selv. Om det hand­ler om tab, over­gangs­al­der el­ler an­dre livskri­ser, er der tids­punk­ter, hvor li­vet ru­sker én så hårdt, at man li­ge skal kun­ne mær­ke sig selv igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.