Det de­hy­dre­rer din krop:

BT - - SLANK -

• Stress – drik ek­stra vand. • Kaf­fe og kof­fe­in­hol­di­ge drik­ke­va­rer – drik al­tid mas­ser af vand til. • Al­ko­hol – drik al­tid mas­ser af vand til. • Var­me tem­pe­ra­tu­rer – drik 50 pct. me­re, når du er i var­me lan­de. • Hård mo­tion – drik al­tid ek­stra vand. Så me­get vand skal du ha­ve: Din vægt x 0.033 = L ( Det an­tal li­ter du bør drik­ke dag­ligt).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.