Re­nee Mad­sen

BT - - MODE -

• 31 år. • Født af en mor, der var al­ko­ho­li­ker. • Har bo­et i ple­je­fa­mi­li­er. • Har gå­et på pro­duk­tions­sko­le og kok­ke­sko­le i Kø­ben­havn. • Bo­e­de fem år i Au­stra­li­en, hvor hun bl. a. ar­bej­de­de som kok. • I dag bor hun i Kø­ben­havn og ar­bej­der del­tid på et re­k­la­me­bu­reau. • Op­havskvin­de til pro­jek­tet ’ Hu­e­for­bi’, som de­ler hjem­me­strik­ke­de og – hæk­le­de hu­er ud til hjem­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.