Und­gå at und­gå

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge hånd­te­rer ube­ha­ge­li­ge tan­ker ved at und­gå si­tu­a­tio­ner og ste­der, hvor de kan op­stå. Det kan væ­re of­fent­li­ge toilet­ter, be­stem­te ob­jek­ter el­ler ud­sen­del­ser i fjern­sy­net. Stra­te­gi­en har kun kortva­rig ef­fekt, men be­græn­ser din livskva­li­tet og glæ­de. Op­dag i ste­det at du sag­tens kan hånd­te­re de ube­ha­ge­li­ge tan­ker, der op­står, når du brin­ger dig selv i be­stem­te si­tu­a­tio­ner. Dèt øger din selv­til­lid og dit rå­de­rum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.