Tan­ker har in­gen magt

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge er ban­ge for ka­ta­stro­fe­tan­ker­ne, for­di de tror, at tan­ker­ne øger sand­syn­lig­he­den for, at no­get ube­ha­ge­ligt sker. Man­ge OCD- kli­en­ter er f. eks. ban­ge for at tæn­ke på, at de­res næ­re fa­mi­lie­med­lem­mer dør, og for­sø­ger at ’ fjer­ne dis­se tan­ker’ ved hjælp af ri­tu­a­ler. Sand­he­den er, at tan­ker in­gen magt har hver­ken over ulyk­ker og uheld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.