Ac­cep­ter ne­ga­ti­ve tan­ker

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge til­læg­ger de­res tan­ker alt for stor be­tyd­ning og en­der med at kæm­pe for me­get med og mod dem. Dæ­mo­ni­se­rer du al­le ne­ga­ti­ve tan­ker og for­tæl­ler dig selv, at po­si­ti­ve tan­ker er må­let, er du i evig krig med di­ne eg­ne tan­ker. For ne­ga­ti­ve tan­ker er helt nor­ma­le og har in­gen be­tyd­ning for dit ge­ne­rel­le vel­be­fin­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.