På ret­te sted

BT - - BOG- FIX -

Fra hjer­testar­ter til hjer­te­stop. På 60 si­der kom­mer hjer­te­for­ske­ren Di­a­na M. Røpcke rundt om den ban­ken­de pum­pe i vo­res bryst. Hun slår ’ et slag for hjer­tet’. Det er po­pu­lær­vi­den­skab i pixi­bogs­for­mat. Med hjer­tet på ret­te sted. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag, 40 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.