’ Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at gri­ne’

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK TE­A­TER et selv­mål af Poul Nyrup Ras­mus­sen at kom­me med den kom­men­tar, « si­ger Pia Kjær­s­gaard. Gri­ner ad sig selv Styk­ket har hø­stet go­de an­mel­del­ser, og det var da og­så en for­ven­tings­fuld Pia Kjær­s­gaard, der tog plads på te­a­te­rets ræk­ke 8. Hun har selv skre­vet pro­lo­gen til styk­ket, men har el­lers ik­ke haft no­get med op­sæt­nin­gen at gø­re.

» Der er man­ge, der har fra­rå­det mig, at jeg skul­le skri­ve pro­lo­gen, og at jeg skul­le væ­re her i dag, men hvor­for ik­ke? Jeg går ind til det med et åbent sind, « sag­de Pia Kjær­s­gaard før styk­ket gik i gang.

I pau­sen var det en til­freds par­ti­stift er, der kun­ne gi­ve sin umid­del­ba­re an­mel­del­se af styk­ket, som fl ere gan­ge un­der­vejs fi k hen­de til at bry­de ud i lat­ter.

» Man bli­ver lidt varm i kin­der­ne, men jeg kan ik­ke la­de væ­re med at gri­ne ad det, og det er så be­fri­en­de, når man og­så kan gri­ne ad sig selv. Det er sjæl­dent, når man går i te­a­ter nu om da­ge, at man får så godt et grin. Jeg vil godt gi­ve det man­ge stjer­ner, « lød dom­men fra ho­ved­per­so­nen - blandt til­sku­er­ne og på sce­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.