Hel­ra­ci­ster

BT - - NYHEDER -

Hvor­når: SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr var den 17. ja­nu­ar 2016 på be­søg. Cle­ment Kjers­gaard bad hen­de for­kla­re, hvad hun me­ner med, at hun er ban­ge for at bli­ve spændt for » Dansk Fol­ke­par­tis halvra­ci­sti­ske vogn « .

** ****

Hvad blev der sagt: » Må­ske skul­le jeg kal­de dem hel­ra­ci­sti­ske. Må­ske vil­le det væ­re me­re præ­cist « , si­ger hun. » Du me­ner, at Dansk Fol­ke­par­ti er » hel­ra­ci­sti­ske « spør­ger Cle­ment Kjers­gaard. » De er jo dømt for det ad­skil­li­ge gan­ge i by­ret­ten, så det er ik­ke kun mit ord, du be­hø­ver at ta­ge for det « . » Hvor of­te ser du, at le­den­de med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti fra 1995 til nu har ud­talt sig om ra­ce « ? » Jeg tror, at de i hvert fald er dømt mini­mum fem gan­ge « . » Hvor of­te har le­den­de med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti ud­talt sig om ra­ce « ? » Det ved jeg ik­ke, Cle­ment « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.