Di­a­mant­kuf­fert

BT - - NYHEDER -

Hvor­når:

** ****

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind var 29. novem­ber 2015 på be­søg for at ta­le om flygt­nin­ge­strøm­men. Hvad blev der sagt: Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V): » Vi ta­ler om en si­tu­a­tion, hvor en mand kom­mer ren­den­de med en kuf­fert fuld af di­a­man­ter og sø­ger asyl i Dan­mark « . » Hvor­når be­gyn­der den­ne re­ge­ring at fø­re po­li­tik i no­get der min­der om vir­ke­lig­he­den? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.