Las­sa­fe­ber i Ni­ge­ria har dræbt over 100

BT - - NYHEDER -

Et til­ta­gen­de ud­brud af las­sa­fe­ber i Ni­ge­ria har ko­stet over hund­re­de men­ne­sker li­vet, op­ly­ser sund­hedsmyn­dig­he­der­ne i det ve­stafri­kan­ske land.

Ni­ge­ri­as Cen­ter for Syg­dom­s­kon­trol si­ger, at der er re­gi­stre­ret 175 til­fæl­de el­ler for­mode­de til­fæl­de, og at 101 er dø­de af syg­dom­men si­den au­gust.

Døds­fal­de­ne er sket i stor­by­er­ne Abuja, La­gos og i 14 an­dre sta­ter. Mens sund­hedsmyn­dig­he­der­ne i Afri­kas mest fol­ke­ri­ge land med over 170 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re si­ger, at de har virus­set un­der kon­trol, så er der frygt for, at ud­brud­det er un­der­vur­de­ret.

Med­del­el­sen om las­sa­fe­ber blev først of­fent­lig­gjort i ja­nu­ar ef­ter fle­re døds­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.