Fem dø­de i lavi­ne

BT - - NYHEDER -

SNE- TRA­GE­DIE dag ef­ter­mid­dag hø­res sig­na­ler fra sne­dyn­ger­ne, som gi­ver håb om at red­de nog­le af de in­despær­re­de ud i li­ve. Bå­de red­nings­he­li­kop­te­re og en talstærk styr­ke af red­nings­folk med spe­ci­al­træ­ne­de lavi­ne­hunde er sat ind i ak­tio­nen. Gra­vet fri i li­ve Østrig­ske me­di­er mel­der sent lør­dag ef­ter­mid­dag, at en­kel­te af de tjek­ki­ske of­re ble­vet red­det fri i li­ve og er bragt til be­hand­ling på ho­spi­ta­ler i nær­he­den af ulyk­kes­ste­det.

De østrig­ske myn­dig­he­der hav­de for­ud for lavi­nen an­gi­vet ri­si­ko­en for lavi­ner i om­rå­det til tre på en fem- punkts- ska­la. Ik­ke de­sto min­dre ind­traf der i lø­bet af lør­da­gen og­så min­dre lavi­ne- til­fæl­de syv an­dre ste­der i Østrig, hvor det dog kun re­sul­te­re­de i kvæ­stel­ser og kortva­ri­ge op­hold un­der sne­en for de in­vol­ve­re­de.

Dis­se min­dre lavi­ne- ulyk­ker ind­traf i We­er­berg, Pitztal, Ober­gurgl, Küh­tai, Vol­ders, Sölden og Sel­l­rain.

Er du selv i om­rå­det, el­ler ken­der du no­gen, der er, vil BT ger­ne i kon­takt med jer. Skriv til os på 1929@ bt. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.