BTs le­der tors­dag: ’ Be­fri­en­de ær­lig snak fra Ga­bold’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Es­per­sens ho­ved­fj en­de hos DR, tid­li­ge­re dra­ma­chef Ingolf Ga­bold, si­ger nu i et op­sigtsvæk­ken­de in­ter­view med Po­li­ti­ken, at DRs dra­ma­se­ri­er har væ­ret po­li­ti­ske. » Jeg er po­li­tisk. Og jeg har væ­ret po­li­tisk i ud­vik­lin­gen af den her dra­ma­tik, « si­ger Ga­bold og for­tæl­ler, at dra­ma­se­ri­en ’ 1864’ bl. a. skul­le sæt­te spot på DF og ’ he­le den iso­la­tion, der lig­ger i Dansk Fol­ke­par­tis me­get na­tio­na­li­sti­ske....

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.