Pa­ven frem­vi­ser død hel­gen

BT - - NYHEDER -

Det er et spe­ci­elt skue, som be­sø­gen­de i Pe­ter­skir­ken i Rom i dis­se da­ge kan op­le­ve. Un­der stor over­vå­gen­hed blev Sankt Pio, der dø­de for næ­sten 50 år si­den i 1968, i går frag­tet til Va­ti­ka­net. Her frem­vi­ses hans le­ge­me i dis­se da­ge i en gla­ski­ste. Hans an­sigt er del­vist frem­stil­let af vir­ke­lig­heds­tro si­li­ko­ne, mens re­sten af krop­pen er ble­vet bal­sa­me­ret.

Gla­ski­sten med Sankt Pio har haft hjem­me i den sy­døsti­ta­li- en­ske by San Giovan­ni Ro­ton­do, hvor tæt på en mil­li­on men­ne­sker hvert år har be­søgt den iføl­ge Daily Mail. Eft er øn­ske fra pa­ve Frans er han nu hen­tet til Rom mid­ler­ti­digt i an­led­ning af det ka­tol­ske ju­bilæumsår. Det var i øv­rigt pa­ve Jo­han­nes Paul II, der i 2002 kå­re­de ham til hel­gen, eft er han i man­ge år hav­de be­kendt sig til ham som ung præst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.