Stak kniv i ma­ven på sin mand

BT - - NYHEDER -

En 60- årig mand er uden for livs­fa­re, eft er at han tidligt i går mor­ges blev stuk­ket i ma­ven med en kniv.

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted i et hus i Stevn­strup ved Lan­gå.

» Vi får en an­mel­del­se om et kniv­stik­ke­ri klok­ken 05.20, og da am­bu­lan­ce og po­li­ti når frem, fi nder vi den 60- åri­ge, som er ble­vet stuk­ket i ma­ven, « si­ger vagt­chef Pe­ter Hall­strøm fra Østjyl­lands Po­li­ti til Ritzau.

Man­den bli­ver bragt til sy­ge­hu­set, hvor hans til­stand iføl­ge vagt­che­fen er sta­bil.

I for­bin­del­se med kniv­stik­ke­ri­et har po­li­ti­et an­holdt off erets 58- åri­ge hu­stru.

» Hun bli­ver an­holdt i umid­del­bar nær­hed af adres­sen, « for­tæl­ler Pe­ter Hall­strøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.