Jor­den kol­li­de­re­de med pla­net

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge Jord stød­te di­rek­te sam­men med en pla­net ved navn Theia, hvil­ket skab­te bå­de Må­nen og Jor­den, som vi ken­der den i dag. Det vi­ser nye ana­ly­ser af prø­ver fra Må­nen og jord­prø­ver fra Jor­den, for­tæl­ler for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i USA. » Det er min over­be­vis­ning, at . spørgs­må­let ved­rø­ren­de Theia er me­re el­ler min­dre af­gjort, « si­ger pro­fes­sor Edward Do­nald Yo­ung fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia. Med bag­grund i de nye un­der­sø­gel­ser me­ner for­sker­ne, at Jor­den og Må­nen be­står af det sam­me ma­te­ri­a­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.