VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

En Tyran­nosaurus rex kun­ne højst be­væ­ge sig med ot­te ki­lo­me­ter i ti­men, og der­for kun­ne de fl este mo­der­ne men­ne­sker nemt ha­ve lø­bet fra den, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.