Alzhei­mer kan må­ske smit­te

BT - - NYHEDER -

Alzhei­mer kan må­ske smit­te fra men­ne­ske til men­ne­ske, hvis per­so­ner­nes hjer­ne­væv kom­mer i kon­takt med hin­an­den. Det kon­sta­te­rer for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal Zurich. For­sker­ne byg­ger kon­klu­sio­nen på ob­duk­tio­ner af syv af­dø­de per­so­ner, der hav­de få­et indo­pe­re­ret hjer­ne­væv fra an­dre men­ne­sker, og som i fem af til­fæl­de­ne ud­vik­le­de be­gyn­den­de tegn på alzhei­mer. For­sker­ne un­der­stre­ger og­så, at der ik­ke er no­gen grund til at tro, at alzhei­mer kan smit­te ved al­min­de­lig be­rø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.