Av!

BT - - NYHEDER -

Kam­pen fandt sted for­an 30.000 til­sku­e­re i Pla­za Me­xi­co- are­na­en, hvor ty­ren stan­ge­de fransk­man­den i un­der­li­vet. Men Sebastian Ca­stel­la blev ik­ke sendt til tæl­ling og blev i are­na­en for at fuldt­gø­re sin op­ga­ve. Først eft er ty­ren var ned­lagt, blev han sy­et - uden bedøvelse, skri­ver det me­xi­can­ske me­die Ter­ra.

Kam­pen fandt sted i an­led­ning af ty­re­fæg­ter- are­na­ens 70 års ju­bilæum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.