BT- fest i Bal­lerup

BT - - TV/RADIO -

CYKELPARTY Par num­mer seks i knal­drø­de BT- trø­jer – Da­ni­el Hartvig og Da­ni­el Hol­loway - sør­ge­de for suc­ces på den hur­ti­ge træ­ba­ne, da de vandt jag­ten over 60 om­gan­ge, mens der blev klap­pet og hujet fra de om­kring 1.200 BT- læ­se­re, der var ud­sty­ret med gra­tis bil­let­ter.

» Jeg tror, at al­le hav­de en rig­tig god ef­ter­mid­dag. En rig­tig fest­lig dag - især for man­ge fa­mi­li­er, « si­ger Pe­ter Dorn- Jensen, mar­ke­ting­chef for BT. Det er 13. gang, der

SO­LEN I DAG

kø­res 6- da­ge­sløb i Bal­lerup, og fe­sten slut­ter med den sto­re fi­na­le tirs­dag af­ten.

In­den lør­dag af­tens jag­ter før­te par num­mer ni - dan­ske Marc He­ster og hans bel­gi­ske mak­ker Jas­per de Buyst - fort­sat lø­bet.

Par num­mer 7 - de klas­si­ske dan­ske hel­te Alex Ras­mus­sen og Jes­per Mør­køv - er li­ge i bag­hju­let på en sam­let an­den­plads. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 38: Nem: 21, Mel­lem: 90, Svær: 62

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.