TEGN PÅ UT­RO­SKAB H

BT - - SONDAG -

’’

mer’: er er fem af ti klas­si­ske tegn på ut­ro­skab, som se­xo­log Maj Wis­mann gen­nem­går på web­s­e­xo­log. dk, hvor du og­så kan hen­te hjælp i hen­des gra­tis e- bog ’ Når ut­ro­ska­ben ram-

Hy­giej­ne og vel­ple­jet­hed

Be­gyn­der

2.

Er på vagt og bli­ver let for­nær­met el­ler be­skyl­der dig for at be­skyl­de ham for ’ no­get’

Når

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.