DER­FOR ER MÆND OG KVIN­DER UT­RO

BT - - SONDAG -

Mænd er oft est ut­ro, for­di de har et seksu­elt dri­ve, de har brug for at få for­løst. For mænd er det en be­kræft el­se, at man vil væ­re sam­men med dem. en mand har oft e be­hov for sel­ve sex- de­len – det gi­ver ham en be­kræft el­se af, at han sta­dig er en mand og at­trak­tiv, ’ det kan godt væ­re, at hen­de der­hjem­me ik­ke vil ha­ve sex, men jeg er sta­dig en mand’. get med fø­lel­ser at gø­re. Kvin­der for­fø­rer man til ut­ro­skab ved at be­kræft e dem med ord, blom­ster el­ler ga­ver. Hun har brug for at vi­de, at hun sta­dig er smuk og dej­lig, ’ det kan godt væ­re ham der­hjem­me ik­ke ser mig, men jeg er sta­dig vær­di­fuld fø­lel­ses­mæs­sig for an­dre’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.