UT­RO­SKAB GI­VER PO­ST­TRAU­MA­TISK STRESS

BT - - SONDAG -

Ut­ro­skab øde­læg­ger ik­ke

kun for­hold, men og­så men­ne­sker. De psy­ki­ske kon­se­kven­ser af ut­ro­skab kan for den svig­te­de part oft e si­destil­les med at ha­ve po­st­trau­ma­tisk stress, vi­ste et forsk­nings­pro­jekt fra Cin­cin­nat­ti Uni­ver­si­ty i 2006. Jo læn­ge­re tid par­ret hav­de væ­ret sam­men, de­sto vold­som­me­re var den psy­ki­ske re­ak­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.