Bed­ste over­søi­ske bør­ne­rej­se­mål

BT - - REJSER -

Spør­ger man Jysk Rej­se­bu­reau, er der spe­ci­elt fem desti­na­tio­ner, der mar­ke­rer sig som go­de rej­se­mål for he­le fa­mi­li­en: 1. Thailand På grund af de lækre stran­de, imø­de­kom­men­de lo­ka­le, god in­fra­struk­tur, la­ve pri­ser og man­ge op­le­vel­ser – og­så i bør­ne

høj­de.

2. USA Spro­get og ma­den gør det nemt. Det er nemt at kom­me rundt, og der er go­de mu­lig­he­der

for kør- selv- fe­rie bå­de i au­to­cam­per og bil. Uudtøm­me­li­ge mu­lig­he­der for bør­ne­fa­mi­li­er og stor

slå­et na­tur.

3. Ba­li Ekso­tisk, an­der­le­des kul­tur, ven­li­ge og imø­de­kom­men­de lo­ka­le, lækre stran­de, smuk na­tur med ri­ster­ras­ser, vulka­ner og

dyk­ning.

5. Sri Lanka For­holds­vis kor­te af­stan­de, man kan op­le­ve me­get på kort tid, lækre stran­de, smuk na­tur, spæn­den­de kul­tur og

la­ve pri­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.