Den dan­ske gu Mester­skabs­klas­se Før­ste

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CHRI­STI­AN ERIK­SEN

Hav­de Flem­m­ing Toft kom­men­te­ret, hav­de han skre­get Hut­te- li- Huth eft er de blå ræ­ve, der på to mål af ty­ske Robert Huth og en over­le­gen so­loscor­ing af Riy­ad Ma­hrez ik­ke lev­ne­de sin mod­stan­der en ene­ste chan­ce. Kas­per Schmeichel le­ve­re­de en tæt på fejl­fri ind­sats, men blev snydt for sit ni­en­de re­ne bur i sæ­so­nen. Her er BTs be­døm­mel­se af lands­hold­ske­e­pe­rens præ­sta­tion: Hur­ti­ge re­fl ek­ser: Topop­gø­ret kun­ne ha­ve set helt an­der­le­des ud, hvis Man­che­ster Ci­ty s Fer­nan­do eft er 53 mi­nut­ter to me­ter fra mål hav­de he­a­det sit hold på 2- 1. Men på stre­gen le­ve­re­de Kas­per Schmeichel en re­fl eks­red­ning i mester­skabs­klas­se. Ac­cess de­nied! Fly­ven­de i fel­tet: Kas­per Schmeichel har oft e få­et kri­tik for mang­len­de cen­ti­me­ter. 186 er mini­mum fi re for lidt, hvis man vil væ­re topke­e­per. Kam­pe­ne i fel­tet har da og­så tid­li­ge­re væ­ret en af dan­ske­rens ud­for­drin­ger, men i går var han kon­gen af luft rum­met. Al­le ind­læg in­den for hans ræk­ke­vid­de blev be­hø­rigt bok­set væk – langt væk.

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016 Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham var ik­ke se­ne til at ud­nyt­te Lei­cesters yd­my­gel­se af Man­che­ster Ci­ty til at kø­re sig selv i stil­ling som den nye ho­ved­trus­sel til mira­kel­ma­ger­nes mester­skabs­drøm­me. Som et æg­te top­hold do­mi­ne­re­de de stort mod Wat­ford, som til sidst blev knæk­ket af en scor­ing af Ki­e­ran Trip­pi­er. Chri­sti­an Erik­sen blev i over­ti­den ta­get ud til stå­en­de ap­plaus. Her er BTs be­døm­mel­se af den dan­ske chan­ce­ska­ber..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.