Uld­du­el udfordreren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 7. FE­BRU­AR 2016 ler, og dan­ske­ren gjor­de sit for at ta­ge det an­svar, der føl­ger med den klas­si­ske 10’ er- rol­le. Han var kon­stant spil­bar og la­ve­de kun gan­ske få fejl­afl eve­rin­ger. Ta­ger man de po­si­ti­ve bril­ler på, var han for­ment­ligt og­så den Tot­ten­ham­spil­ler, der oft est for­må­e­de at lir­ke den mas­si­ve Wat­ford- de­fen­siv op. Når alt klum­pe­de sig sam­men for­an fel­tet, fi k han fl ere gan­ge bredt spil­let ud. Upå­kla­ge­lig ar­bejds­ind­sats: Dan­ske­ren var end­nu en­gang en af ba­nens mest ak­ti­ve. Al­le ste­der på ba­nen var til­gæn­ge­lig og oft e ag­gres­siv i gen­pres­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.