DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ker­ne er ik­ke i tvivl. Den kom­men­de Su­per Bowl- vin­der hed­der Ca­ro­li­na Pant­hers, som li­ge nu er me­get kla­re fa­vo­rit­ter til at lø­be med tit­len.

Men spør­ger man de dan­ske sport­s­spil­le­re, så er sa­gen en an­den. Bå­de Od­dset- spil­ler­ne hos Dan­ske Spil og kun­der­ne hos Bets­a­fe no­get me­re del­te i det spørgs­mål.

Så­le­des er van­de­ne helt del­te med cir­ka 50 pro­cent på hver si­de hos Dan­ske Spil, mens Bets­a­fe trods alt kan mel­de om en lil­le over­vægt i spil på Ca­ro­li­na Pant­hers.

» Peyton Man­ning har al­tid væ­ret en me­get po­pu­lær qua­ter­ba­ck, og hans po­pu­la­ri­tet skin­ner igen­nem. Cam Newton og Ca­ro­li­na Pant­hers har sæ­so­nen igen­nem væ­ret ustop­pe­li­ge, men det­te tror halv­de­len af Od­dset- spil­ler­ne slut­ter nat­ten til man­dag, « si­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.