3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker godt nok til den fri­ske si­de, at Port Vale li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. De er et af ræk­kens bed­ste hjem­me­hold med ot­te sej­re i 14 for­søg, og får end­da Ry­an McGi­vern til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, så man til den­ne kamp er i stær­ke­ste op­stil­ling. Mod­stan­der Coven­try er gå­et i stå med tre ne­der­lag på stri­be, og kan mod­sat vær­ter­ne ik­ke møn­stre stær­ke­ste op­stil­ling. Vig­ti­ge Ro­main Vin­ce­lot er ude med ka­ran­tæ­ne, mens ska­des­li­sten og­så er re­la­tivt lang, og der­for bli­ver da­gens langskud et stik på, at Port Vale vin­der den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.