Øv

BT - - NYHEDER -

Mor­ten An­der­sen måt­te end­nu en gang se sig for­bi­gå­et til evig be­røm­mel­se i ame­ri­kansk fod­bolds hall of fa­me. Øv, for selv­føl­ge­lig har den dan­ske ki­ck­er fra Stru­er fortjent den hi­sto­ri­ske ære.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.