Man­ne­ken Pis fejrer det ki­ne­si­ske nytår

BT - - NYHEDER -

Man­ne­ken Pis – den lil­le sta­tue af en tis­sen­de dreng – er Bel­gi­ens svar på Den lil­le havfrue, og er et af Bruxelles’ mest be­røm­te var­tegn. Den lil­le, sor­te bron­ze- fi­gur bli­ver jævn­ligt klædt ud i for­skel­li­ge drag­ter, og be­sø­gen­de kan i dis­se da­ge se ham i tra­di­tio­nelt ki­ne­sisk tøj i an­led­ning af det ki­ne­si­ske nytår. Høj­ti­den, der be­gyn­der i dag, er den vig­tig­ste i Ki­na og va­rer i 15 da­ge.

Tra­di­tio­nen med at klæ­de Man­ne­ken Pis ud op­stod om­kring op­stil­lin­gen af statuen i 1619. Det uri­ne­ren­de var­tegn har tid­li­ge­re væ­ret klædt ud i na­tio­nal­drag­ter fra man­ge for­skel­li­ge lan­de, men og­så ud fra te­ma­er så­som sport og er­hverv.

Dan­mark har en ko­pi af den be­røm­te bron­ze- fi­gur. Den står i Bo­gen­se på Fyn, og som i til­fæl­det med ori­gi­na­len i Bruxelles ik­læ­der man ko­pi­en for­skel­li­ge drag­ter ved spe­ci­el­le lej­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.